Geregistreerd sinds

5 jaar 4 maanden
Ingediend door admin op

Copyright

De afbeeldingen in de database worden gereproduceerd als een digitale catalogus van de collecties en dienen uitsluitend ter illustratie van het collectiebezit. Elk gebruik door derden - publicatie van de afbeeldingen of andere commerciële exploitatie - is verboden zonder toestemming van de rechtenhouder. De inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd en kan ook onder andere beperkingen vallen, zoals het recht op privacy en publiciteit.

Voor vragen over de collecties en hun eigendommen kunt u contact opnemen met collections@designmuseum.brussels